Shkar Hashmi

Head of Quality and Business Solutions – BI

Några av mina kollegor